خط کشی زمین مدارس تهران

این سایت جهت ارائه خدمات تجهیز حیاط مدارس و خط کشی مدارس ایجاد شده است.

خط کشی زمین مدارس تهران

این سایت جهت ارائه خدمات تجهیز حیاط مدارس و خط کشی مدارس ایجاد شده است.

  سازه های فلزی ما به موارد زیر تقسیم میشود.

طراحی و ساخت پایه بسکتبال (سازه در زمین نصب خواهد شد و با توجه به مقطع تحصیلی ارتفاع متفاوت خواهد بود)

طراحی و ساخت دروازه هندبال (سازه در زمین نصب خواهد شد وبا توجه به مقطع تحصیلی ارتفاع متفاوت خواهد بود)

طراحی و ساخت دروازه فوتسال (سازه در زمین نصب خواهد شد و با توجه به مقطع تحصیلی ارتفاع متفاوت خواهد بود)

طراحی و ساخت پایه والیبال  (پایه های تور قابل حمل خواهند بود و با توجه به مقطع تحصیلی ارتفاع متفاوت خواهد بود)

طراحی و ساخت پایه بدمینتون (پایه های تور قابل حمل خواهند بود و با توجه به مقطع تحصیلی ارتفاع متفاوت خواهد بود)

سازه های دیگر(دستگاه بارفیکس خوابیده, دستگاه انعطاف پذیری, دستگاه پارالل و ...)


بعد از خرید آهن آلات سازه ها در محل طراحی و ساخته میشوند و شما میتوانید تمامی مراحل ساخت را از نزدیک مشاهده کنید سازه های ما با دوام و با کیفیت بسیار بالایی ساخته و نصب میشوند.